(+420) 774 790 101 Přihlášení

Časté dotazy

Co je Win Win Solutions?
Win Win Solutions je řešení (Solutions), kdy zpravidla vyhrávají všechny zúčastněné strany (Win - Win). Prostřednictvím tržiště VICTOR (z latinského slova Victory - vítězství) se může jakákoliv osoba s domicilem v EU a starší 18 let podílet na úvěru podnikatele.
Jaký je rozdíl mezi Win Win Solutions a jinými investičními tržišti?
Prostřednictvím VICTORA mohou investoři rychle a pohodlně diverzifikovat své volné peněžní prostředky. Specializujeme se na financování úvěrů (v rozmezí 2 měsíců až 3 let) pro podnikatele, kteří půjčené finanční prostředky používají na nákup a prodej zboží. Těmito “krátkodobými” úvěry můžeme pomoci českým společnostem zajistit konkurenceschopnost a překrýt jim období splatnosti velkých řetězců.
Jsou mé finance u Win Win Solutions v bezpečí?
Dbáme na bezpečné nakládání s peněžními prostředky všech svých investorů. Evidujeme přijaté a odeslané peněžní prostředky investorů vedených u české banky FIO banka, a.s. Tyto účty jsou odděleny od majetku společnosti a zacházení s nimi jsou podřízeny striktním interním pravidlům a směrnicím.
Je nějaké riziko spojené s investováním na Win Win Solutions?
Investor se podílí na zisku a ztrátách plynoucí z poskytnutého úvěru podnikatele a to v plné výši. Investice je vždy spojena s kreditním rizikem podnikatele. Je tedy na uvážení Investora, jak vyhodnotí svou Účast na Úvěru, která není nijak zajištěna, a zda akceptuje rizika s ní spojená. Investor také bere na vědomí, že schopnost Win Win Solutions vrátit částku poskytnutou na Účast na Úvěru se odvíjí od kreditního rizika podnikatele. Investor tedy nese riziko nesplacení Úvěru Podnikatelem a z toho titulu i riziko nesplnění závazku ze strany Win Win Solutions.
Co se stane, pokud se Win Win Solutions dostane do platební neschopnosti?
V první řadě budeme informovat všechny investory o dané situaci. Dle platné legislativy bude určen likvidátor. Tento likvidátor zajišťuje základní chod platformy tak, aby byly splněny povinnosti vyplývají z realizovaných investic. Smlouvy o postoupení pohledávek tím nebudou dotčeny. Likvidátor zajistí veškeré prostředky na samostatných účtech a dohlédne, aby došlo k řádnému vypořádání všech pohledávek vůči investorům a obchodním partnerům.
Jak jsou peníze chráněny? Jsou všechna data zálohována?
Peníze vedeme na samostatném účtu u české banky FIO banka, a.s., kde jsou peníze pojištěny až do maximální výše 100.000 EUR. V případě participace na úvěru podnikatele toto pojištění postrádá platnosti, až do doby než jsou peníze vráceny od podnikatele zpět na samostatný účet společnosti Win Win Solutions a.s. Se všemi daty pracujeme v rámci zabezpečeného informačního systému VICTOR, který je umístěn na jednom z největším datacentru v česku u společnosti WEDOS. Všechny data jsou pravidelně zálohována a ukládána na duální cloudové úložiště od společnosti Google.
Jak Win Win Solutions nakládá s mými osobními informacemi?
S Vašimi daty nakládáme striktně dle platné právní legislativy České republiky. V případě úniku dat jsme pojištěni u ČPP pojišťovny.
Je můj výnos z investic zdaněný?

Není. Příjem z participací (tak se právně označující investice na VICTOROVI) podléhá zdanění jako ostatní příjem podle § 10, Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Podklady ke zpracování daňového přiznání naleznete ve svém profilu v přehledu transakcí. Stačí si stáhnout výpis za zvolené období.

Daňové přiznání se obecně podává do 31. března. V případě, že daňové přiznání za vás podává daňový poradce, stačí jej podat do 30. června.

Nezapomeňte, že společnost Win Win Solutions a.s. neposkytuje daňové a účetní poradenství, výše uvedené informace jsou pouze informativní a nezávazné. O daňových a účetních aspektech participací se raději poraďte s odbornými poradci.

Kdo všechno se může na Win Win Solutions registrovat jako investor?
Občané ČR a občané ostatních zemí Evropské unie starší 18 let. Právnické osoby se sídlem na území Evropské unie. Podmínkou úspěšné registrace a možnosti investovat je mimo jiné bankovní účet vedený na jméno registrovaného v rámci EU.
Jak vytvořit účet?
Náš systém je uzavřený veřejnosti. Registrace je možná pouze zřízením Vašeho účtu prostřednictvím našich obchodních zástupců. Prosím kontaktujte naše obchodní zástupce.
Kdy a jak mám nahrát dokumenty?
Při prvním přihlášení do VICTORa budete vyzváni k doplnění vašeho profilu. Vyplnění záložky “Můj profil” Vám zabere maximálně 15 minut. Po vyplnění této záložky klikněte na odeslání formuláře. Po odsouhlasení Všeobecných obchodních podmínek a zpracování osobních údajů potvrzujete správnost vyplněných údajů prostřednictvím autorizačního kódu, který obdržíte na Vámi zadané telefonní číslo. Po zadání autorizačního kódu Vám bude zaslána na email autorizovaná a podepsaná Rámcová smlouva o účasti na úvěrech a o poskytování platebních služeb. Tímto je Váš účet v pořádku a schválen. Smlouva bude aktivní v případě, že budou dodány všechny doklady a proběhnou procesy dle AML zákona.
Jaké doklady po mě budete vyžadovat?

Pro řádnou identifikaci a kontrolu po vás požadujeme následující doklady:

  • Kopii obou stran občanského průkazu nebo kopii pasu a dalšího dokladu totožnosti (řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, kartička pojištěnce nebo jiný doklad prokazující totožnost žadatele)
  • Doklad potvrzující vlastnictví vašeho bankovního účtu, ze kterého posíláte finanční prostředky (smlouva o zřízení BÚ, potvrzení banky o vlastnictví BÚ nebo bankovní výpis)
Jaké jsou podmínky pro zaslání finančních prostředků k investici?
Pro úspěšné dokončení registrace a možnost investovat na tržišti, je zapotřebí zaslat platbu z účtu vedeného na Vaše jméno. V případě, že obdržíme platbu z jiného účtu než evidovaného na vaše jméno, budeme požadovat doložení vlastnictví účtu a jeden doklad totožnosti. V případě negativního ověření Vám budou peníze vráceny zpět a nebude možné je investovat.
Jak poslat peníze na investiční účet u Win Win Solutions?

Po dokončení registrace stačí jen zadat bankovní příkaz v internetovém bankovnictví. Veškeré údaje najdete pod odkazem “VLOŽIT PENÍZE” ve vašem profilu. Při zaslání platby nezapomeňte vždy uvádět váš variabilní symbol a vaše jméno a příjmení do zprávy pro příjemce. V případě, že neuvedete správně variabilní symbol, budou Vám finanční prostředky zaslány zpět na Váš soukromý účet.

Kde jsou moje peníze uložené?
“STAV ÚČTU” vašeho účtu vidíte po přihlášení ve svém profilu. Vaše finanční prostředky jsou evidovány na vašem tzv. virtuálním účtu. Tento účet je veden u české Fio banka, a.s. a je oddělen od provozních finančních prostředků společnosti.
Jak Win Win Solutions nakládá s prostředky na mém investorském účtu?
Nijak. Plníme pouze Vaše autorizované příkazy na Vámi zvolené transakce.
Když pošlu peníze na svůj investorský účet, za jakou dobu je budu mít u Win Win Solutions k dispozici?
V případě Fio Banka, a.s. jsou Vaše peníze připsány zpravidla do 2 hodin od připsání na náš účet. U ostatních bank Vám peníze připíšeme na platební účet hned následující den od okamžiku, kdy nám prostředky dorazí na náš bankovní účet.
Jakým způsobem a za jakých podmínek mohu vybrat peníze z investorského účtu zpět na svůj osobní účet?

Kdykoliv chcete. Pokud máte na svém uživatelském účtu volné prostředky, které si chcete převést zpět na bankovní účet, můžete tak učinit formou příkazu k platbě “VYBRAT PENÍZE”.

Na jaký účet lze vybrat finanční prostředky z investorského účtu?
Na kterýkoli, který nám sdělíte, pokud budou dodržena ostatní pravidla (zejména AML).
Když si vyberu peníze, za jak dlouho je obdržím na svůj účet?
V případě, že dáte příkaz k odeslání finančních prostředků do 15:30, tak příkaz na výběr bude zpracován v den zadání příkazu a finanční prostředky budete mít na účtu následující pracovní den v případě tuzemského převodu a do dvou pracovních dnů v případě zahraničního převodu. Pokud bude příkaz zadán po 15:30, tak bude zpracován až následující den.
Jaké poplatky zaplatím, pokud zašlu peníze v jiné měně než Kč?
Takto zaslané finanční prostředky budou bankou příjemce (Fio banka, a.s.) automaticky zaúčtovány v Kč dle konverzního kurzu banky.
Jak mohu začít investovat?
Po vyplnění sekce “Můj profil”, odsouhlasení obchodních podmínek a uzavření Rámcové smlouvy pošlete volné finanční prostředky dle pokynů v sekci “VLOŽIT PENÍZE”. Jakmile bude platba z naší strany přijata a ověřena, budou finanční prostředky připsány ke “STAVU ÚČTU” a můžete hned začít investovat.
Jaká je minimální a maximální částka investice?
Investor může začít investovat již od 10 000 Kč. Maximální hranice celkové investice není omezena.
Na jak dlouho musím investovat?
Výběr délky investice je zcela na Vás. V přehledu dostupných investic nebo-li participace na úvěru ve VICTOROVI jsou vždy uvedeny délky trvání úvěrů. K dispozici jsou úvěry splatné v několika měsících i v období několika let.
Jak mohu do zveřejněných úvěrů investovat?
Po přihlášení do vašeho účtu naleznete přehled dostupných investic. Kliknutím na konkrétní nabídku se Vám zobrazí její detail. Nastavením investice (posuvníkem) ve spodní části stránky si zvolíte částku, kterou chcete do úvěru investovat. Systém sám hlídá minimální a maximální investici, kterou můžete vložit i s ohledem na aktuální zůstatek na vašem investorském účtu “STAV ÚČTU”. V případě správného nastavení výše investice se Vám modře rozsvítí tlačítko (vlevo dole) “POTVRDIT INVESTICI”. Po kliknutí na toto tlačítko se Vám zobrazí rekapitulace Vámi zvolené investice. Po kliknutí na tlačítko “POSLAT AUTORIZAČNÍ KÓD” obdržíte autorizační kód pro potvrzení příkazu na Vaše telefonní číslo. Po zadání obdrženého autorizačního kódu do příslušné kolonky a kliknutím na tlačítko “ODESLAT” je příkaz potvrzen. Finanční prostředky jsou Vám strhnuty ze “STAVU ÚČTU”. Investici naleznete v “PŘEHLEDU INVESTIC” na úvodní stránce Vašeho účtu.
Co se děje po mém zainvestování?
Po Vašem příkazu na provedení transakce participace na úvěru nebo-li zainvestování Vámi zvolené částky jsou Vaše peníze strhnuty ze “STAVU ÚČTU”. Finanční prostředky jsou blokovány na našem účtě do doby než dojde ke 100% naplněnosti úvěrového balíčku. Jakmile je balíček naplněn, je platební příkaz proveden a úvěr podnikateli je poskynut ve výši úvěrového balíčku.
Co se stane, když celý úvěrový rámec (balíček) nebude naplněn?
V případě, že úvěrový rámec (balíček) nebude naplněn, vracíme blokované peníze zpátky investorům. O tomto kroku všechny investory informuje prostřednictvím emailu nebo zprávy ve VICTOROVI. Vaše prostředky se odblokují a vidíte je zase ve “STAV ÚČTU”.
Mohu svou investici předčasně ukončit?
Investici není možné předčasně ukončit. Doba investice nebo-li úvěru poskytnutého podnikateli je pevně daná. Je tedy nutné počkat na dobu splatnosti úvěru nebo-li investice.
V jakých měnách je možné na Win Win Solutions investovat?
Účty oddělené od majetku společnosti vedeme v CZK a EUR.
Jaké kurzy jsou používány při převodech v případě, že pošlu peníze v EUR, ale chci investovat do půjček v Kč?
Vždy se jedná o aktuální kurz dané banky ke dni provedené transakce. V případě převodu EUR na náš CZK účet, proběhne konverze na koruny v přijímající bance, tj. Fio banka, a.s. V případě, že provádíte platbu v CZK z EUR účtu, provede se konverze ve vaší bance. Společnost Win Win Solutions a.s. žádné konverze měn neprovádí, tím pádem si neúčtuje žádný poplatek. Společnost Win Win Solutions a.s. nenese odpovědnost za kurzové rozdíly a poplatky na straně Vaší banky.
Jak probíhá případné vymáhání investované částky?
Vymáhání provádí poskytovatel úvěru nebo-li Win Win Solutions a.s. na základě svých interních procesů. Vynakládáme veškeré úsilí směřující k získání dlužných peněz zpět.
Jak mohu sledovat výnosy získané z investic?
Veškeré transakce naleznete v záložce “VÝPIS TRANSAKCÍ”. Zde naleznete všechny transakce které byly provedeny na Vašem investorském účtu. Detail jednotlivých investic naleznete na úvodní stránce “PŘEHLED ÚČTU” sekce “PŘEHLED INVESTIC” kdy se kliknutím na danou investici dostanete na detail investice. V detailu investice naleznete předpokládaný průběh investice a předpokládaný výnos.
Co se stane, pokud se dostane podnikatel do úpadku?
Své partnery si pečlivě vybíráme, přesto jsme připraveni převzít veškeré úvěry do své správy. To znamená, že zajistíme právní úkony potřebné k vymáhání úvěrů a poté evidujeme a rozdělujeme příjmy plateb od dlužníků a distribuci finančních prostředků dle podílu investorů na jejich platební účty vedené u společnosti Win Win Solutions.
Platí investor poplatek za služby Win Win Solutions v souvislosti se svou investicí?
Investor nehradí žádný přímý poplatek Win Win Solutions a.s.
Pokud dlužník (podnikatel) přestane splácet a poskytovatel se rozhodne dluh vymáhat, budou účtovány investorovi nějaké poplatky?
Investorovi nebudou účtovány žádné poplatky. Jako poskytovatel úvěru neseme veškeré účelně vynaložené náklady spojené s vymáháním dlužných částek, a to až do doby, než jí jsou uhrazeny Podnikatelem či za Podnikatele jakoukoli třetí osobou (např. insolvenční správce, exekutor). Jsme příjemcem případné vymožené náhrady takových nákladů.

Všechna práva vyhrazena 2019 © WinWin Solutions

Společnost Win Win Solutions a.s. má povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 8. 1. 2018 pod Čj.: 2018/004630/CNB/570, jež nabylo právní moci dne 8.1.2018