Win Win Solutions a.s.

IČ: 066 10 935

sídlem: kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc

spisová značka: B 10991 vedená u Krajského soudu v Ostravě


Povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 8. 1. 2018 pod Čj.: 2018/004630/CNB/570, jež nabylo právní moci dne 8.1.2018


Odkaz na dokumenty:

Obchodní podmínky a další dokumenty

Kontakt pro média: Veronika Strnadlová +420 776 893 100